ึึ7 กุมภาพันธ์ 2562 น่านเร่งป้องกันไฟป่าห่วงค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูง

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/xI45UVM

จังหวัดน่านพบจุดความร้อนและเกิดไฟป่าหลายพื้นที่ แม้ค่าฝุ่นยังไม่เกินมาตรฐาน หลายหน่วยงานระดมพลังเร่งป้องกัน ทั้งทำแนวกันไฟและขจัดกิ่งไม้ใบไม้แห้ง หัวหน้าหน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าน่าน นำเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟร่วมกับชาวบ้านช่วยกันทำแนวกันไฟรอบเขตป่าชุมชนบ้านนาเผือก ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อรับมือปัญหาไฟไหม้ป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก แม้ขณะนี้จังหวัดน่านค่าปริมาณฝุ่นละอองยังไม่เกินมาตรฐาน  แต่เริ่มมองเห็นหมอกควันปกคลุมทั่วเมืองน่าน ขณะเดียวกันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38  นำกำลังพลและจิตอาสาจากหลายภาคส่วนช่วยกันจัดเก็บใบไม้กิ่งไม้แห้งรอบป่าชุมชนบ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง เนื่องจากใบไม้แห้งเหล่านี้สามารถเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้ไฟป่าลุกลามได้เร็ว สำหรับคุณภาพอากาศในจังหวัดน่าน  ที่จุดตรวจวัด อำเภอเมืองน่าน  ค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ที่ 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  อยู่ที่ 35  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย  แต่ยังอยู่ในเครือข่ายเฝ้าระวัง  เนื่องจากยังมีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่  โดยตั้งแต่วันนี้ 1 -6  กพ.62   ระบบตรวจสอบ GISTDA (จีสด้า)  พบจุดความร้อน  91  จุด กระจายอยู่ใน 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ,ทุ่งช้าง,เชียงกลาง,ท่าวังผา,สองแคว,บ้านหลวง,แม่จริม,เวียงสา,นาน้อย ,นาหมื่น,สันติสุข และเมืองน่าน เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25 จุด  พื้นที่ป่าสงวน 59 จุด  พื้นที่การเกษตร 3 จุด และ พื้นที่สปก. 4 จุด.-สำนักข่าวไทย